ผู้บริหาร

นายสุชีพ บุญวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ข้อมูลติดต่อโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
ตราโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลบุคคลากร
จำนวนนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมผู้ปกครองและครู
กรรมการสมาคมศิษย์เก่า
คณะกรรมการนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"ขาดแคลนสิ่งใด
อาคารเรียน
โรงยิม
ตึกวิทยาศาสตร์
โรงฝึกงานเกษตร
ดูผลโหวด

ประกาศโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.32 KB
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2555,13:52   อ่าน 522 ครั้ง
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" 124 หมู่ 5 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
 โทร.0-3535-9800 แฟ๊ก. 0-3535-9700 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3