หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
ชื่นสวาท นวลละออง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางสาวสุวรรณ์ มีนาม
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บำรุงวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นายตรีเพชร ชัชวงศ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บำรุงวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกตัญชลี พงศ์ทองมี
ตำหแน่ง : ึครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บำรุงวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นายวีรวัฒน์ เนาวีรัตน์
ตำหแน่ง : คร
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บำรุงวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกัญญาพร สีหาไชย
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,594,325 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,528,465 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,182,264 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,143,259 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,984,146 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,815,822 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,613,582 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,610,980 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,582,420 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,449,511 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,387,028 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,364,183 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,357,219 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,355,746 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ส่งเด็กขอย้ายมาเข้าเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 พ.ค. 59
ท่านผู้อำนวยการเข้ารับรางวัล O-NET ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสายชล | 18 พ.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับ ร.ร. วุฒิวิทยา (ห้องเรียนขงจื้อ)
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 18 พ.ค. 59
ขยายเวลาการเรียนซ่อมเสริม และการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ครั้งที่ 2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 18 พ.ค. 59
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดียาม เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 18 พ.ค. 59
รับสมัคร ครูธุรการ ด้านสายบัญชี-การเงิน วุฒิ ปวส. 1 ตำแหน่ง
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 18 พ.ค. 59
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 18 พ.ค. 59
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 18 พ.ค. 59
การดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ของเวบไซต์โรงเรียนบ้านนาสะอาด
โรงเรียนบ้านนาสะอาด | 18 พ.ค. 59
ต้อนรับ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ | 18 พ.ค. 59
คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 พ.ค. 59
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 18 พ.ค. 59
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 17 พ.ค. 59
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)
โรงเรียนวัดด่าน | 17 พ.ค. 59
ตารางโครงการสนองกลยุทธ์ ปี 2559-2562
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 17 พ.ค. 59
ตารางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ร.ร.บ้านม่วงคำ
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 17 พ.ค. 59
แจ้งpassword หมดอายุ
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | 17 พ.ค. 59
ตารางเรียนระดับชั้น ม 3
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน | 17 พ.ค. 59
ตารางเรียนระดับชั้น ม 2
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน | 17 พ.ค. 59
ตารางเรียนระดับชั้น ม 1
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน | 17 พ.ค. 59
ตารางเรียนระดับชั้น ป 6
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน | 17 พ.ค. 59
ตารางเรียนระดับชั้น ป 5
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน | 17 พ.ค. 59
ตารางเรียนระดับชั้น ป 4
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน | 17 พ.ค. 59
ตารางเรียนระดับชั้น ป 3
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน | 17 พ.ค. 59
ตารางเรียนระดับชั้น ป 2
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน | 17 พ.ค. 59
ตารางเรียนระดับชั้น ป 1
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน | 17 พ.ค. 59
จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดชนะสงคราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 *ข้อมูล วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 17 พ.ค. 59
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารร่วมประชุมถ่ายทอดสดผ่านทางไกล "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู คืนความสุขให้ครู คืนค
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 17 พ.ค. 59
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 17 พ.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "อาหารเช้า ชาวโกตา" ปี 3
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "อาหารเช้า ชาวโกตา" ปี 3
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
ต้อนรับคณะนักศึกษาในการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โรงเรียนด่านขุนทด | 17 พ.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
การมอบหมายหน้าที่บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
ให้พนักงานราชการได้รับการปรับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน และได้รับ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
แก้ไขคำสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
แก้ไขคำสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนมัธยมท่าแคลง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง | 17 พ.ค. 59
แก้ไขคำสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
แก้ไขคำสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 พ.ค. 59
ขอเชิญศิษย์เก่า ลส. ร่วมประชุมหารือการบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี | 17 พ.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/581 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th