หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางเสาวณีย์ วรเศรษฐสุขศิริ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ทัพพระยาพิทยา    จ.สระแก้ว
วิไลพร เป็งกิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวแสงเดือน จันทร์สินธ์(สายชั้น ป.5)
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวศิริพร ดำเนิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายณัฐวุฒิ นาคประสงค์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.วัดลาดปลาเค้า    จ.นครปฐม
นางสาวศรีสุดา เที่ยวมาพบสุข
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.วัดลาดปลาเค้า    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,347,024 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,312,081 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,401,837 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,213,308 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,206,137 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,138,324 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,069,087 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 996,109 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 938,970 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 937,820 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 916,431 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 881,128 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 867,617 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 14 ส.ค. 57
เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 14 ส.ค. 57
ปิดภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 14 ส.ค. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 14 ส.ค. 57
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหามหาราชินี)
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 14 ส.ค. 57
จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 14 ส.ค. 57
พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 14 ส.ค. 57
รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมแห่งปี 2556 ระดับประเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 14 ส.ค. 57
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหอประชุม โรงเรียนวัดสุขกร
โรงเรียนวัดสุขกร | 14 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคาร
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 14 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อและหนังสือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 14 ส.ค. 57
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 14 ส.ค. 57
กำหนดการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2557
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 14 ส.ค. 57
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาววิชยา อินทพรม พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพร้าว
โรงเรียนบ้านพร้าว | 14 ส.ค. 57
สิงหาคมนี้เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนขอเชิญชวนผู้ปกครองให้การต้อนรับคุณครูประจำชั้นของลูกๆ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 14 ส.ค. 57
รับโอนย้ายครู
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) | 14 ส.ค. 57
ผลการคัดเลือกกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนด่านขุนทด | 14 ส.ค. 57
อาจารย์สุรีย์ภรณ์ ทรรศนียากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายธุรการ ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 14 ส.ค. 57
ทัศนศึกษาชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 25 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จั
โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) | 14 ส.ค. 57
15-17 สค 57 ท่านผอ. วงศกร บุญคง ศึกษาดูงานตัวแทนสหกรณ์ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 14 ส.ค. 57
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว วิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านวังดินสอ | 14 ส.ค. 57
โรงเรียนคีรีวัฒนา ประกาศสอบราคาจ้าง
โรงเรียนคีรีวัฒนา | 14 ส.ค. 57
ข่าวฉบับที่ ๗/๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 14 ส.ค. 57
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 14 ส.ค. 57
คณะครูโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรม สร้างองค์ความรู้โครงการศูน
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา | 14 ส.ค. 57
ตัวแทนเครือข่ายหนองฉิม-รังงามปี2557
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 14 ส.ค. 57
เรื่อง แจ้งการหยุดเรียนกรณีพิเศษ
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 14 ส.ค. 57
ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงประสานเสียง บทเพลง “ธงชาติ” ตามโครงการร้อยเรียงสำเนียงธงชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านนาทวี | 14 ส.ค. 57
คำขวัญ วันแม่ประจำปี ๒๕๕๗ รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่
โรงเรียนบ้านหัสคุณ | 13 ส.ค. 57
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 13 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ จำนวน 1 ชุด
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 13 ส.ค. 57
รางวัลการแข่งขันโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 13 ส.ค. 57
รางวัลป้ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 13 ส.ค. 57
รางวัลทางวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์อาเซียน ASEAN WEEK
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 13 ส.ค. 57
รางวัลชนะเลิศการประกวดท่องพุทธวจน ปี ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 13 ส.ค. 57
คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุดครองวิทยาคารร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 13 ส.ค. 57
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 57
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 13 ส.ค. 57
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการและห้องพิเศษ ๒๒ รา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี | 13 ส.ค. 57
ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ | 13 ส.ค. 57
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดโพทะเล | 13 ส.ค. 57
ประกาศมอบหมายงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 13 ส.ค. 57
รำถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 (โรงเรียนอมรศิลป์)
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 13 ส.ค. 57
วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนวัดโพทะเล | 13 ส.ค. 57
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2557
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 13 ส.ค. 57
งดการเรียนการสอนเฉพาะ ม.ต้น 14-15 ส.ค. 2557
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 13 ส.ค. 57
โครงงานจิตอาสาผ้ากันเปื้อนเพื่อน้อง
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 13 ส.ค. 57
การเพาะเห็ดนางฟ้า
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 13 ส.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนวัดโพทะเล | 13 ส.ค. 57
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โรงเรียนวัดโพทะเล | 13 ส.ค. 57
แข่งขันโครงการทันตสุขภาพ
โรงเรียนวัดโพทะเล | 13 ส.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/606 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th