หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ตำหแน่ง : ครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )    จ.พังงา
นางสาวดวงเดือน เจ๊ะสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
นายมงคล อิ่มสุวรรณ
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานปกครอง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
นางสาวศวรรยา อนุศาสนี
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
นางสุรัชฎา ตรีสัจจญาณ
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
นางสุวิมล อินชนะ
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,550,662 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,434,308 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,281,545 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,691,644 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,548,904 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,353,182 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,336,447 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,188,372 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,177,811 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,095,895 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,897,904 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,884,678 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,818,857 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,814,742 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เยี่ยมเยียนยางน้ำกลัดใต้
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 08 มี.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 08 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 08 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 08 มี.ค. 61
ใบสมัครเรียนระดับอนุปริญญา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 08 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 08 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 แผนวิทย์-คณิต
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 08 มี.ค. 61
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ เปิด ภาคเรียนที่ 1/2561 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 08 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 08 มี.ค. 61
สอบ NT
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 08 มี.ค. 61
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 08 มี.ค. 61
วันที่ 7 มี.ค.2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอด จำนวน 106 คนเข้ารับการวัดความสามารถพ
โรงเรียนแม่สอด | 08 มี.ค. 61
เข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 07 มี.ค. 61
ดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 07 มี.ค. 61
ดำเนินการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 28 ก.พ. 61
ร่วมการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านซับตารี | 05 มี.ค. 61
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 28 ก.พ. 61
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 23 ก.พ. 61
การแข่งขันกีฬาซับตารีเกมส์ 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 21 ก.พ. 61
เครือข่ายผู้ปกครองร่วมพัฒนาโรงเรียน (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)
โรงเรียนบ้านซับตารี | 10 ก.พ. 61
อบรมเรื่องเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย
โรงเรียนบ้านซับตารี | 08 ก.พ. 61
VDO Conference การสร้างความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
โรงเรียนบ้านซับตารี | 26 ม.ค. 61
อบรม Active Learning
โรงเรียนบ้านซับตารี | 21 ม.ค. 61
วันครู ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านซับตารี | 16 ม.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ประกอบวิชาชีพครูชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 07 มี.ค. 61
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านซับตารี | 13 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเขัาชั้นอนุบาลปีที่2(4 ขวบ)
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 07 มี.ค. 61
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 07 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) โรงเรียนสตรีพังงา ปีการศึกษา2561
โรงเรียนสตรีพังงา | 07 มี.ค. 61
ประกาศผลออนไลน์
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 07 มี.ค. 61
เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม จาก สพม.28.docx
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 07 มี.ค. 61
เอกสารเผยแพร่ เรื่องสังคม วัฒนธรรมและอัตลักษณ์แห่งความหลากหลายของอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 07 มี.ค. 61
เอกสารเผยแพร่ เรื่องสังคม วัฒนธรรมและอัตลักษณ์แห่งความหลากหลายของอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 07 มี.ค. 61
ประกาศปฏิทิน (ฉบับเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 07 มี.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 07 มี.ค. 61
ประนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 07 มี.ค. 61
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 07 มี.ค. 61
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสายธรรม | 07 มี.ค. 61
สาส์นโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 07 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ | 07 มี.ค. 61
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 07 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และอาคารประกอบภายในโรงเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 07 มี.ค. 61
คู่มือการใช้ Logbook
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 07 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ECD)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 07 มี.ค. 61
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๖๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 07 มี.ค. 61
รับมอบเกียรติบัตร เครือข่ายประชาสัมพันธ์รายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 07 มี.ค. 61
แนวทางการดำเนินงาน เงินอุดหนุน ปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 07 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 06 มี.ค. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 06 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล.๕๕-ข (ในแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 06 มี.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/647 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th