หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
บาทหลวงวิทยา เขียวประไพ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
นางชลรส บุญสมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,080,067 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,325 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,764,634 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,764,211 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,404,102 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,217,494 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,143,329 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,014,457 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,011,889 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,763,245 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,726,139 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,673,530 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,660,808 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,645,966 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,603,496 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,525,375 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 06 เม.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านปากเหมือง | 06 เม.ย. 60
ยินดีต้อนรับครูใหม่
โรงเรียนบ้านปากเหมือง | 06 เม.ย. 60
ประกาศหยุดทำการเนื่องในวันสงกรานต์
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 06 เม.ย. 60
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 05 เม.ย. 60
รับรางวัลทรงคุณค่า LP1 Quality Awards : O-NET 100 คะแนนเต็ม
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 06 เม.ย. 60
O-NET 100 คะแนนเต็ม
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 06 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 06 เม.ย. 60
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน 2003
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 06 เม.ย. 60
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 06 เม.ย. 60
คู่มือคลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 05 เม.ย. 60
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 05 เม.ย. 60
โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) ยินดีต้อนรับคุณครูปุณณภา สงเคราะห์
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 05 เม.ย. 60
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 05 เม.ย. 60
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 05 เม.ย. 60
ตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 05 เม.ย. 60
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประภทวิชาชีพพาณิชยกรรม
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 05 เม.ย. 60
ม.3, ม.6 รับรูปถ่ายวันรับประกาศนียบัตร
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ตามที่โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้จัดสอบวัดพื้นฐานคว
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ตามที่โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้จัดสอบวัดพื้นฐานคว
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 05 เม.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 05 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 05 เม.ย. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ประเภทโค้วต้าเรียนดี
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 05 เม.ย. 60
ประการผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 1)
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 05 เม.ย. 60
แวะเยียมชมเว็บบอร์ดของพวกเราชาว ม่วง-เหลือง พร้อมแวะให้กำลังใจคนเก่งของเราได้ที่นี่นะครับ
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 05 เม.ย. 60
เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา | 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 04 เม.ย. 60
ต้อนรับครูหวานเมือง
โรงเรียนบ้านซับตารี | 04 เม.ย. 60
เอกสาร ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 04 เม.ย. 60
เอกสาร แผนการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 04 เม.ย. 60
เอกสาร โครงการสอน
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนไชยาวิทยา | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนไชยาวิทยา | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 04 เม.ย. 60
ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข | 04 เม.ย. 60
เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 04 เม.ย. 60
ขอเชิญประชุมขันเคลื่อนนโยบายฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 เม.ย. 60
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 เม.ย. 60
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 เม.ย. 60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 256
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 04 เม.ย. 60
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 04 เม.ย. 60
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 04 เม.ย. 60
ประกาศ!! การจัดชั้นเรียนใหม่ ม.2 ปีการศึกษา 2560 ฉบับปรับปรุง
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 04 เม.ย. 60
วันที่ 4 เม.ย.2560 สพป.ตาก เขต 2 รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคล
โรงเรียนแม่สอด | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ ม.4 / ปวช.1 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ ม.1 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 04 เม.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/606 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th