หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นายเทียนชัย ชาลีวรรณ์
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที 3
ร.ร.เจริญวิทยา    จ.ปทุมธานี
นางสาวกรรณิกา พูนยศ
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที 4
ร.ร.เจริญวิทยา    จ.ปทุมธานี
นางสาวรัญชญา แก้วอยู่
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที 2
ร.ร.เจริญวิทยา    จ.ปทุมธานี
นายบุญทัน บุตราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ข้อมูลบุคลากร
ร.ร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)    จ.ชัยภูมิ
นายบุญทัน บุตราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)    จ.ชัยภูมิ
นายสุริยา
ตำหแน่ง : งานซ่อมบำรุงทั่วไป
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ แผนกประถมศึกษา
ร.ร.อนุบาลธารทิพย์    จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,178,448 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,739,534 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,445,526 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,363,419 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,184,745 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,080,485 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,809,770 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,772,835 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,763,976 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,578,371 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,503,461 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,492,102 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,462,889 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,448,421 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับรางวัลแข่งโครงงานวิทย์ ม.ราชภัฏ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 19 ส.ค. 59
ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยขั้นพื้นฐานเพื่อสังคมไทย
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 18 ส.ค. 59
การเชียร์ของแต่ละคณะสี
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 13 ก.ย. 59
คลิปข่าวโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาทางช่อง3 รายการข่าวนอกลู่
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 13 ก.ย. 59
แบบฟอร์ม ปพ.กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 13 ก.ย. 59
คำสั่งที่ 214/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 13 ก.ย. 59
คำสั่งที่ 79/2559โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 มิติ
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 13 ก.ย. 59
ข้อสอบ
โรงเรียนตะแพนพิทยา | 13 ก.ย. 59
รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ 13 เข้าแข่งทักษะ สพป.นศ.2 ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2559
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 13 ก.ย. 59
เรื่องเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม BestPractice ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทัศนศิลป์
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 13 ก.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 13 ก.ย. 59
เชิญชวนรับชมวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยาบรมราชกุมารี
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 13 ก.ย. 59
การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 12 ก.ย. 59
งานชุมนุมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 12 ก.ย. 59
กำหนดการสอบ ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 26 -28 กันยายน 2559
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร | 12 ก.ย. 59
ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตฯ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 12 ก.ย. 59
แจ้งกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 12 ก.ย. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียน2/2559
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 12 ก.ย. 59
ตารางอบรมโครงการเด็กดีมีคุณธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 ก.ย. 59
ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 วิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล | 12 ก.ย. 59
วันที่ 10 ตุลาคม แจ้งผลการสอบทุกระดับชั้น
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 12 ก.ย. 59
วันที่ 2 ตุลาคม 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แจ้งผลการเรียน
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 12 ก.ย. 59
บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อให้ส่วนราชการใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้า http://finance.obec.go.th/ewtadmi
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 12 ก.ย. 59
คลิปข่าวโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา รายการเรื่องเล่าเจ้าพระยา ทางช่องone
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 11 ก.ย. 59
คู่มือจัดทำแผนปีงบประมาณ2560คลองลานวิทยา
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 11 ก.ย. 59
กิจกรรเกษียณครูทัศนีย์ อินทศร
โรงเรียนบ้านเนินกรวด | 11 ก.ย. 59
ข้อสอบ o-net ปี 58 พร้อมเฉลย
โรงเรียนบ้านโจรก | 11 ก.ย. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน(แก้ไขเพิ่มเติม)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 10 ก.ย. 59
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖
โรงเรียนวัดจินดาราม | 10 ก.ย. 59
สนามสอบ O -net ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 09 ก.ย. 59
สนามสอบ O -net ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 09 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านโจรก เข้้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนบ้านโจรก | 09 ก.ย. 59
วันที่ 9 ก.ย. 2559 นายวิมล แปงติ๊บ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนด เขตบริก
โรงเรียนแม่สอด | 09 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับคัดเลือกครูอัตราจ้าง
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ | 09 ก.ย. 59
ขอเชิญคณะครูทุกท่านร่วมประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 วันที่ 14 กันยายน 2559
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 09 ก.ย. 59
ประกาศสอบราคาติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 09 ก.ย. 59
การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับศูนย์ประสานงานฯ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 ก.ย. 59
งานมุทิตา..กีฬา แกลงบูรพา สัมพันธ์
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 09 ก.ย. 59
ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 09 ก.ย. 59
สถิติคะแนนโอเน็ต ม.6 เทียบระดับประเทศ ปี 55-57
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 09 ก.ย. 59
สถิติคะแนน O-Net ปี 2555-2558
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 09 ก.ย. 59
ประเมินการจัดการเรียนรู้สหกรณ์พระราชทาน
โรงเรียนวัดจินดาราม | 09 ก.ย. 59
สถิติโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 จ.น่าน
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 09 ก.ย. 59
สถิติโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 จ.น่าน
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 09 ก.ย. 59
ปรับปรุงบ้านพักครู
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 09 ก.ย. 59
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ปี ๒๕๕๘
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 09 ก.ย. 59
แผ่นพับแนะนำโรงเรียน
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 09 ก.ย. 59
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2559
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 09 ก.ย. 59
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2558
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 09 ก.ย. 59
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2557
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 09 ก.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/621 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th