หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายนิยม พิมลไทย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์
ร.ร.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)    จ.สงขลา
นางสาวกนกพร เหลืองพิทักษ์
ตำหแน่ง : ครูจ้างสอน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวณพชร แผนสมบูรณ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุชาดา โภคา
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นายประจักษ์ ชุมสงฆ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นายอานนท์ แผนสมบูรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,540,218 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,940,535 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,854,397 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,576,147 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,526,836 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,295,405 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,134,065 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,947,590 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,881,753 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,873,884 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,647,367 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,610,801 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,563,677 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,545,418 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,525,461 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,523,273 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนได้รับการนิเทศ จากท่าน ศน.พิพัฒน์ ปิ่นจินดา (29 พ.ย. 59)
โรงเรียนบ้านพันเสา | 29 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนวัดบางพูน | 29 พ.ย. 59
ผอ. พบปะนักเรียน / ร่วมใจจับผ้า
โรงเรียนบ้านพันเสา | 29 พ.ย. 59
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 24-26 พ.ย. 59
โรงเรียนบ้านพันเสา | 29 พ.ย. 59
รวมพลังแห่งความภักดี 22 พ.ย. 59
โรงเรียนบ้านพันเสา | 29 พ.ย. 59
กีฬา กรีฑานักเรียนอำเภอบางระกำ "บางระกำเกมส์ 2559"
โรงเรียนบ้านพันเสา | 29 พ.ย. 59
ร่วมลงนามถวายอาลัย (ออนไลน์) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางเว็บไซต์จังหวัดตาก www.tak.g
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง | 29 พ.ย. 59
เผยแพร่ผลงาน นายสุชาติ ตุงชีพ
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 29 พ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองระดับอนุบาล-ป.6 ทราบ (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
โรงเรียนแสงหิรัญ | 29 พ.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้งสองท่านที่ได้รับรางวัล
โรงเรียนอนุบาลละงู | 29 พ.ย. 59
วันที่ 21-22 ธันวาคม 59 สอบ Pre O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต และวิทย์) ระดับช
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 29 พ.ย. 59
วันที่ 21 ธันวาคม 59 สอบ Pre O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต และวิทย์) ระดับชั้น
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 29 พ.ย. 59
วันที่ 16 ธันวาคม 59 นักเรียนชั้น ป.5 ร่วมกิจกรรมไข้เลือดออก จากศูนย์บริการสาธารณสุข 66
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 29 พ.ย. 59
วันที่ 8 ธันวาคม 59 กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล ในรัชกาลที่ 9
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 29 พ.ย. 59
ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 13.30-14.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย4 อบรมเรื่องการป้องกันยาเสพติด ตาม
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 29 พ.ย. 59
วันที่ 30 พฤศจิกายน 59 จัดกิจกรรมค่ายศิลปะอนุบาล และนักเรียนการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 29 พ.ย. 59
รายงานสอบทานการเงิน เดือน ต.ค. ๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 พ.ย. 59
แบบประเมินโครงการ สพป.อ่อนหวาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 พ.ย. 59
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 พ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์โครงการส่ง SMS กด ๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 พ.ย. 59
การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 พ.ย. 59
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 พ.ย. 59
แจ้งการปิดทำการเรียนการสอน
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง | 29 พ.ย. 59
วันที่ 2 ธ.ค. 2559 กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด | 29 พ.ย. 59
วันที่ 1 ธ.ค. 2559 กิจกรรมรวมใจภักดิ์ รักในหลวง
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด | 29 พ.ย. 59
ประกาศผู้สอบได้
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) | 29 พ.ย. 59
โควต้า เข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนวังวิเศษ | 29 พ.ย. 59
คำสั่งเวรยาม เดือน ธันวาคม 2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 29 พ.ย. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 28 พ.ย. 59
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล.-57ก
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 28 พ.ย. 59
วันที่ 28 พ.ย.2559 สป.สช.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมกับ สพป.ตากเขต 2 อบรม
โรงเรียนแม่สอด | 28 พ.ย. 59
ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมทมหาวชราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 25 พ.ย. 59
รับท่านผู้อำนวยการ กิตติพันธ์ อนันกูลจิรโชติและส่งท่านผู้อำนวยการ ภูรินท์ สอนพูด
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 24 พ.ย. 59
วันที่ 25 พ.ย.2559 นายวิมล แปงติ๊บ นำคณะครู ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ รวมถึงวงดุริยางค์ โรงเรียนแม
โรงเรียนแม่สอด | 28 พ.ย. 59
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ,ม.1 ,ม4 วันนี้เป็นต้นไป…
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 28 พ.ย. 59
การโหลดแบบฟอร์ม
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | 28 พ.ย. 59
มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนศ.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร(ทุนประเภทเรียนดี)วันนี้-15ม.ค.60
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 28 พ.ย. 59
เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6 ม.ค.- 14 ก.พ.60
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 28 พ.ย. 59
ประกาศผลการแข่งทักษะวิชาการดนตรีสากล(ประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์) ปี2559
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 28 พ.ย. 59
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีสากล ระดับปฐมวัย
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 28 พ.ย. 59
วันวชิราวุธรำลึก 2559
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 27 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โรงเรียนวัดบางพูน | 27 พ.ย. 59
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 22 พ.ย.59
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 27 พ.ย. 59
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านซอย 2 | 27 พ.ย. 59
จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 27 พ.ย. 59
24 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผอ.และส่งครูพนักงานราชการไปบรร
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 26 พ.ย. 59
วันนี้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผอ.และส่งครูพนักงานราชการไปบรรจุครูที่จังห
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 26 พ.ย. 59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) | 26 พ.ย. 59
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบวันครู พ.ศ. ๒๕๑๖ ตามประกาศ โ
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 26 พ.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/641 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th