หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพาดี ฉิมพาลี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศรีมหาโพธิ    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวปริญ ไชยศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
นางธนพรรณ ปรางโท้
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
ดร.สุริสิทธิ์ ลาภอินทรีย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวปาริชาติ อังกาบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางภัทรมน ไกรศรีทุม
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,635,191 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,604,285 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,387,309 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,769,412 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,643,570 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,424,495 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,390,311 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,313,092 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,219,389 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,160,886 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,964,525 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,916,401 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,903,361 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,877,986 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,851,699 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับมอบรถตู้ใหม่
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 | 08 พ.ค. 61
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย[อนุบาล]ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 08 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 08 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 08 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25561
โรงเรียนสายธรรม | 08 พ.ค. 61
การประชุมคณะผู้บริหารประถมศึกษา กลุ่มอำเภอโพธิ์ชัย สพป.3
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 08 พ.ค. 61
การบันทึกเวรออนไลน์
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 08 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 08 พ.ค. 61
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแห
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 08 พ.ค. 61
การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 08 พ.ค. 61
ประชุมครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 07 พ.ค. 61
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแตเวลา 8.30-15.30 น.
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 07 พ.ค. 61
มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนบม | 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 07 พ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ราคากลางหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม | 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 พ.ค. 61
รายงานงบทดลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ประจำงวดที่1 ถึง 6 ประจำปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 พ.ค. 61
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 07 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูสุขศึกษาและครูภาษาไทย
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” | 07 พ.ค. 61
ประกาศ รับสมัครรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูห้องเรียน MEP
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 07 พ.ค. 61
ตัวอย่าง คป10-ID Plan (ฉบับปรับปรุง) วิทยาสตร์
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 07 พ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 07 พ.ค. 61
ที่ 131/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู และครูจ้างสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 07 พ.ค. 61
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษ
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 07 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าระหว่างปี ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 และ นักเรียน ม.1, ม.4 เพิ่มเติม
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 06 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 06 พ.ค. 61
ตารางเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 พ.ค. 61
ตารางเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 พ.ค. 61
ประเพณีบุญบั้งไฟ61
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 06 พ.ค. 61
ทุนการศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 06 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 พ.ค. 61
การแถลงข่าวของ ทปอ. เกี่ยวกับระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 พ.ค. 61
อนุบาลเปิด วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 05 พ.ค. 61
งานแข่งขันทางวิชาการศูนย์สาระศิลปะ
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 05 พ.ค. 61
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถม-มัธยม ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 05 พ.ค. 61
ประกาศเปิดเรียน
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 05 พ.ค. 61
16 พฤษภาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย | 05 พ.ค. 61
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 05 พ.ค. 61
ส่งรองฯเลอพงศ์ ยังเจิญ ไปดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนพระนารายณ์
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 04 พ.ค. 61
ปฏิทินก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 04 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงอนุบาล 1 อัตรา
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 04 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ครูต่าง
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 04 พ.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/662 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th