หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางนงลักษณ์ ช้างสาร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)    จ.นนทบุรี
นางกาญจนหทัย ปราโมทย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
นางสาวศิริประภา ไขประภาย
ตำหแน่ง : บุคลากรคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านหนองขาม    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร้อยตรี วรัท สมวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นายนเรศ วงค์สถาน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวอริญรดา แก้วคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,003,589 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,927,675 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,663,568 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,645,775 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,347,606 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,178,856 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,052,074 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,961,529 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,951,629 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,691,825 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,686,252 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,629,891 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,619,142 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,588,811 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,568,327 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,457,756 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลการสอบคัดลือกเข้าเรียนชั้น อ.1-อ.3
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 14 ก.พ. 60
แบบฟอร์มข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 14 ก.พ. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 14 ก.พ. 60
แนวทางการเขียนรายงานSAR ของสถานศึกษา
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 14 ก.พ. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 14 ก.พ. 60
ประการผลการสอบเลือกนักเรียนเข้าเรียน
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 14 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 14 ก.พ. 60
ประกาศจาก สพป.นบ.1
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 14 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 14 ก.พ. 60
รับสมัครภาคฤดูร้อนโรงเรียนสหมิตรพิทยา
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 14 ก.พ. 60
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 60
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก | 14 ก.พ. 60
ผอ.สพม เขต12 และคณะ เข้าเยี่ยมโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วันที่ 9 ก.พ.2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 14 ก.พ. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 5 -11 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 13 ก.พ. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 29 ม.ค.-4 ก.พ. 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 13 ก.พ. 60
ผลการสอบคัดเลือกชั้นประถมศีกษาปีที่6 - ม.1 ปี2560 (IEP)
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 13 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 13 ก.พ. 60
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ พร้อมด้วยคระครูและนักเรียน ระดับชั้นป.4-6 ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 13 ก.พ. 60
มูลนิธิไร้พรมแดน ดำเนินกิจกรรมพี่เล่านิทานให้น้อง
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 13 ก.พ. 60
เชิญชมและร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของครู สพป.ฉช.เขต 2 วันที่ 22-24 มี.ค.2560
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 13 ก.พ. 60
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วย
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 13 ก.พ. 60
ค่ายลูกเสืออนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ | 12 ก.พ. 60
แสดงความยินดี #รับโล่โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | 12 ก.พ. 60
กิจกรรมวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านคูบ | 12 ก.พ. 60
มาฆบูชา 11 กุมภา 60
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | 12 ก.พ. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | 12 ก.พ. 60
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล TK CUP
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 12 ก.พ. 60
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำลูกเสือเนตรนารี เข้าค่ายแรมคืนที่อำเภอลานสกา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 12 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบ PRE Satrichaiyaphum ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 12 ก.พ. 60
เวียนเทียนวันมาฆบูชา
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 12 ก.พ. 60
ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล) | 12 ก.พ. 60
พิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัย/ประถมศึกษาปีที่6(งานบัณฑิตน้อย)10 มีนาคม 2560
โรงเรียนตวงพรวิทยา | 11 ก.พ. 60
ประเมินความพร้อมทางสติปัญญา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์
โรงเรียนตวงพรวิทยา | 11 ก.พ. 60
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการและบุคลากร
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 11 ก.พ. 60
โครงการ "อำเภอยิ้ม" เคลื่อนที่ ในวันที่ 9 ก.พ.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 11 ก.พ. 60
แบบบันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 11 ก.พ. 60
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 11 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการกำหนดนโยบายคุณธรร
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 10 ก.พ. 60
แจ้งการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2559
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง | 10 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 10 ก.พ. 60
รายการหนังสือประจำปี 2560
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 10 ก.พ. 60
คำสั่งที่ 29/2560 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 15-17 ก.พ.2560
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 10 ก.พ. 60
แบบสอบถาม IS ม.4 ครูศศิธร
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 10 ก.พ. 60
วารสารโรงเรียนปีที่ 16 ฉบับที่ 9 เดือน มกราคม 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 10 ก.พ. 60
มอบทุนการศึกษา การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 10 ก.พ. 60
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 10 ก.พ. 60
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 10 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 10 ก.พ. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เนื่องในวันมาฆบูชา
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 10 ก.พ. 60
กิจกรรมออกกำลังกาย
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 10 ก.พ. 60
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 10 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/589 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th