หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ดร.วิสูตร ชลนิธี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มาบยางพรวิทยาคม    จ.ระยอง
นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป 2
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
นางศิริพร เปรินกุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
นางจันทิมา เมยประโคน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
นางสายชล เกลี้ยงเกลา
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
นายพิชชากร พิมพ์วาปี
ตำหแน่ง : ดนตรีไทย
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)    จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,977,764 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,893,450 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,619,645 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,595,424 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,323,873 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,157,141 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,013,631 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,933,980 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,920,588 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,674,599 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,651,147 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,598,053 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,592,937 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,564,740 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,548,067 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,437,464 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศเลื่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 05 ม.ค. 60
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 30 ธ.ค. 59
โพธินิมิตวิทยาคม ได้แชมป์ฟุตบอลนักเรียน7คน แชมป์กีฬา7สี แชมป์เปี้ยนคัพ 2016 สมัยที่ 1
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 05 ม.ค. 60
นโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 05 ม.ค. 60
ระเบียบการสอบแข่งขัน โครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 05 ม.ค. 60
กำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วันศุกรืที่ 13 มกราคม 2560
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร | 04 ม.ค. 60
นักเรียนชั้น ป.5 เข้าค่ายธรรมะ ณ วัดหนองพยอม 21-23 ธ.ค. 59
โรงเรียนบ้านพันเสา | 04 ม.ค. 60
แนะนำครูบรรจุใหม่ 2 คน (21 ธ.ค. 59)
โรงเรียนบ้านพันเสา | 04 ม.ค. 60
ประกาศหยุด
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 04 ม.ค. 60
แบบกรอกคะแนน Pre O-NET
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 04 ม.ค. 60
การขอรับการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ม.ค. 60
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ม.ค. 60
ประกาศหยุดเรียน 5 มกราคม 2560
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 04 ม.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 04 ม.ค. 60
การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ปี 2560
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 04 ม.ค. 60
ประมวลภาพกิจกรรมปีใหม่จัดภายใน
โรงเรียนอนุบาลละงู | 04 ม.ค. 60
นายภคบูลย์ พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรม แสดงความยินดีกับ เด็กชายภากร กุหลาบแก้ว
โรงเรียนสายธรรม | 04 ม.ค. 60
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 04 ม.ค. 60
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 04 ม.ค. 60
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 04 ม.ค. 60
การส่งตัวลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ม.ค. 60
การประชุมอบรม O-NET
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ม.ค. 60
การเพิ่ม-ลดรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ม.ค. 60
แต่งตั้งคณะทำงานการใช้งานกล้อง CCTV
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ม.ค. 60
ขอแสดงความยินดี นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 04 ม.ค. 60
กิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2560
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 04 ม.ค. 60
แบบฟอร์ม ลส.2
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 04 ม.ค. 60
เลื่อนกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 04 ม.ค. 60
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 04 ม.ค. 60
การสอบ Pre-ONET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 04 ม.ค. 60
ตารางสอบวัดผลกลางภาค (ภาคเรียนที่2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 04 ม.ค. 60
ตารางสอบวัดผลหลังกลางปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 04 ม.ค. 60
ตารางสอบวัดผลหลังกลางปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 04 ม.ค. 60
ตารางสอบวัดผลหลังกลางปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 04 ม.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 25-31ธันวาคม 59
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 03 ม.ค. 60
ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 03 ม.ค. 60
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง หยุดเรียน 1 วัน ในวันที่ 4 มกราคม 2560
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 03 ม.ค. 60
English camp and merry Christmas 2015
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 03 ม.ค. 60
ทัศนศึกษาสวนสัตว์โคราช ป.1-3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 03 ม.ค. 60
ทัศนศึกษา จิม ทอมป์สัน ป.4-6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 03 ม.ค. 60
ถวายคำปฎิญาณรัชกาล ที่ 9
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 03 ม.ค. 60
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 03 ม.ค. 60
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 03 ม.ค. 60
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2559
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 03 ม.ค. 60
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 03 ม.ค. 60
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิกอ่านรายละเอียด...
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 02 ม.ค. 60
Happy New Year 2017
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 02 ม.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 ม.ค. 60
การตรวจคัดกรองตาบอดสี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 ม.ค. 60
การจัดสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 ม.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/595 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th