หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นางสาวเสาวนีย์ หามนตรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายดนัย ศุภพรโอฬาร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : มัธยมศึกษา
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายบุรุษศักดิ์ คิดฉลาด
ตำหแน่ง : หัวหน้าวิชาการช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่ม : มัธยมศึกษา
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางบุษกร ชมชู
ตำหแน่ง : หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่ม : มัธยมศึกษา
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวสุวารี ผ่องวิถี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : มัธยมศึกษา
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวชลิดา พัยธ์พิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : มัธยมศึกษา
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,452,299 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,064,103 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,998,158 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,937,170 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,875,165 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,690,712 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,499,585 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,438,077 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,434,190 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,363,146 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,318,551 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,278,620 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,251,288 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
อันดับ๑โครงการ2B UDโรงเรียนอุดมดรุณี
โรงเรียนสายธรรม | 03 ก.พ. 59
กำหนดการนิเทศฯ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ก.พ. 59
การเสนอผลงานรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ก.พ. 59
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ก.พ. 59
การประกวดบรรยายธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ก.พ. 59
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 03 ก.พ. 59
การทดสอบสมรรถนะการอ่านการเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 02 ก.พ. 59
ขอขอบพระคุณท่านคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 02 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 1-29 ก.พ. 59
โรงเรียนเมตตาวิทยา | 02 ก.พ. 59
การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้น
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 02 ก.พ. 59
โรงเรียนวัดสลักเหนือเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 02 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่๑ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ประจำปีการศึก
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 02 ก.พ. 59
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 | 02 ก.พ. 59
การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ตำบลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 02 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่งหนักงานราชการ วิชาเอกดนตรี
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 02 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่1 (โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ IEP)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 02 ก.พ. 59
แบบฟอร์มกิจกรรมย่อยของโครงการ ปี 2559
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 02 ก.พ. 59
แบบฟอร์มโครงการ ปี 2559
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 02 ก.พ. 59
นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-net
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 02 ก.พ. 59
กิจกรรมปัจฉิมนักศึกษารุ่น1/2556
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 02 ก.พ. 59
จดหมายข่าวเดือนธันวาคม
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 02 ก.พ. 59
จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 02 ก.พ. 59
คำสั่งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 02 ก.พ. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 29-31 ม.ค.2559
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง | 02 ก.พ. 59
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนวัดเชิงเลน | 02 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 02 ก.พ. 59
ประเมินกองทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 02 ก.พ. 59
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 02 ก.พ. 59
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 02 ก.พ. 59
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 02 ก.พ. 59
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 ก.พ. 59
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 ก.พ. 59
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 ก.พ. 59
โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 ก.พ. 59
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยมาตรการทางบริหารฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 ก.พ. 59
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ | 02 ก.พ. 59
นายสุริยา โนนเสนา อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 01 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สามารถรับวุฒิได้ 31 มีนาคม 2559 ระดับ ม.ปลาย
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 01 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สามารถรับวุฒิได้ 31 มีนาคม 2559 ระดับ ม.ต้น
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 01 ก.พ. 59
ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 01 ก.พ. 59
สอบกลางภาค วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) | 01 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ | 01 ก.พ. 59
ตารางการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 01 ก.พ. 59
ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ร่วมกันใส่ชุดจีน หรือสีแดง ในวันพฤหัสที่ 4 กุมภ
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | 01 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 01 ก.พ. 59
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 01 ก.พ. 59
ประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 59
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) | 01 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี นาฏศิลป์
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 01 ก.พ. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/580 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th