หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นายแทนไท ขาวทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
นายจิรภัทร สาทวอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายธนากร ฉายแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางญาดาวดี นิลเปี่ยม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวจันทร์อินทร์ ชูทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,252,750 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,954,659 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,936,398 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,486,344 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,296,455 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,261,199 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,098,251 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,062,625 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,880,534 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,784,823 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,782,046 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,748,493 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,728,836 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,712,601 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,655,583 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันที่ 11 สิงหาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 08 ส.ค. 60
แบบรายชื่อนักเรียน ที่มีคะแนนไม่ถึง 50%
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 ส.ค. 60
นิเทศ ติดตาม โครงการอาหารกลางวันฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ส.ค. 60
การรายงานประเมินผลควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ส.ค. 60
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนฯ ภาคเรียนที่ ๑/๖๐ (๓๐%)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ส.ค. 60
เลื่อนกำหนดการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ส.ค. 60
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ส.ค. 60
โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 08 ส.ค. 60
โรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 ส.ค. 60
ทำบุญ โรงเรียน
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 08 ส.ค. 60
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 08 ส.ค. 60
การ ตรวจติดตาม โรงเรียนเอกชน ที่ได้รับการอุดหนุน
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 08 ส.ค. 60
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 ส.ค. 60
ทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 08 ส.ค. 60
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ | 07 ส.ค. 60
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ | 07 ส.ค. 60
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 07 ส.ค. 60
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (TEPE Online)
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ | 07 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 07 ส.ค. 60
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 07 ส.ค. 60
ประกาศรับสมัคร ครูศิลปะ จำนวน 1 คน ด่วน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 07 ส.ค. 60
พิธีเปิดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 07 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 2 - 8 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 18 - 24 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 4 -10 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 21 -27 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 14 -20 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 19 -25 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 12 -18 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 5-11 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 26 กุมภาพันธ์ -4 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ยาอมแก้เจ็บคอ” ทำเชื้อดื้อยา จี้ อย.ห้ามจำหน่าย
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ | 11 ก.ค. 60
อย. เตือนเครื่องสำอางหน้าใสขายในเน็ต อาจทำหน้าเหี่ยว
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ | 10 ก.ค. 60
10 อาหารสุขภาพที่มีวิตามิน E สูง
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ | 06 ก.ค. 60
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน…ถึงเพื่อน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ | 06 มิ.ย. 60
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 06 ส.ค. 60
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 06 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 06 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 06 ส.ค. 60
แจ้งหยุดเรียนในวันที่ 7 ส.ค.60 และวันที่ 9-11 ส.ค.60...อ่านต่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 05 ส.ค. 60
วันที่ 5-6 ส.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
โรงเรียนแม่สอด | 05 ส.ค. 60
วันที่ 4 ส.ค. 2560 นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการทำสัญญาซื้อขายอสั
โรงเรียนแม่สอด | 05 ส.ค. 60
วันที่ 4 ส.ค.2560 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และตัวตัวแทนน
โรงเรียนแม่สอด | 05 ส.ค. 60
วันที่ 31 ก.ค.-1 ส.ค.2560เจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลแม่สอด ได้เข้าตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนร
โรงเรียนแม่สอด | 05 ส.ค. 60
วันที่ 3 ส.ค.2560 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลแม่สอด ได้เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป
โรงเรียนแม่สอด | 05 ส.ค. 60
วันที่ 1 ส.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส
โรงเรียนแม่สอด | 05 ส.ค. 60
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกเงิน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 04 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 04 ส.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/620 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th