หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายธีระ อ่ำพูล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก    จ.พิษณุโลก
นายอาทิตย์ พึ่งดี
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงวนิดา รัตนเพชร
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงอาทิติยา คำจิตร์
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงสุวิมล ธนาชัย
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
นางสาวจิลลาภัทร อ่อนมีคุณ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,352,454 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,313,608 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,417,669 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,261,379 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,244,576 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,163,460 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,089,765 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,041,713 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 969,927 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 948,908 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 936,006 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 897,335 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 888,312 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
Story Telling ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
Spelling Bee ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
Impromptu Speech ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
Impromptu Speech ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
คำสั่งการแข่งขันกีฬาระดับเขต กลุ่ม CEO. ทักษิณกันทรารมย์ ปี 57
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 28 ส.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านด่าน (ดูรายละเอียด)
โรงเรียนบ้านด่าน | 28 ส.ค. 57
แต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
กาพย์ยานี 11 ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
การประชุมเครือข่ายสถานศึกษาบุญฑริก
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 28 ส.ค. 57
กำจัดยุงลาย
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 28 ส.ค. 57
วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 28 ส.ค. 57
อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
เลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับคุณครู ภาณุพงศ์ ฯ , คุณครู ปิยะรัตน์ ฯ
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 28 ส.ค. 57
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ-บาดทะยัก /หัดเยอรมัน
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 28 ส.ค. 57
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 28 ส.ค. 57
29-31 สค.คณะบุคลากรศูนย์16แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณ เที่ยวลาว
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 28 ส.ค. 57
นักเรียนชั้นม.1 เข้ารับการอบรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต วันที่ 25 ส.ค. 57
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 28 ส.ค. 57
แบบสรุปผลการปฏิบัติงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 57
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 28 ส.ค. 57
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 28 ส.ค. 57
VDO ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 28 ส.ค. 57
VDO ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 28 ส.ค. 57
ผู้บริหารและครูการเงินพัสดุเข้ารับการอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานการเงินและพัสดุ วันที่ 24 ส.ค. 57
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 28 ส.ค. 57
การแข่งขันประกวดระบายสีภาพ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 28 ส.ค. 57
ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 28 ส.ค. 57
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ วันที่ 25 สิงหาคม 2
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 28 ส.ค. 57
รู้ทันภัยใกล้ตัว“เด็ก”ช่วงฤดูฝน
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 ส.ค. 57
5 วิธีเอาตัวรอดจากฟ้าผ่า
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 ส.ค. 57
`ฮัลโหล-เล่นเน็ต` ขณะฝนฟ้าคะนอง เสี่ยงถูกฟ้าผ่า
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 ส.ค. 57
“รักลูก” ต้องสอนลูกให้ “รักเป็น”
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 ส.ค. 57
เมื่อเยาวชนผจญอิทธิพลของ `สื่อ`
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 ส.ค. 57
รางวัลกีฬา “คอซิมบี๊เกมส์” ครั้งที่ ๖๐ .
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 ส.ค. 57
รางวัลแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 ส.ค. 57
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 ส.ค. 57
รองชนะเลิศ เพลงสากลชาย ป.1-6 ด.ช.แปลก พรหมอ่อน
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
รองชนะเลิศ เพลงลูกทุ่งชาย ป.1-6 ด.ช.ธีระวัฒน์ นารี
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
รองชนะเลิศ เพลงลูกทุ่งหญิง ม.1-3 ด.ญ.อารีรัตน์ ครูสำโรง
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
ชนะเลิศ เพลงพระรชนิพนธ์ชาย ม.1-3 ด.ช.วสันต์ เตชัย
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
ชนะเลิศ เพลงลูกกรุงหญิง ม.1-3 ด.ญ.จุฑาทิพย์ โสภากุล
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
ชนะเลิศเพลงสากลชาย ม.1-3 นายสิทธิชัย ทองอินทร์
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/611 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th