หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโสกคูณ
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10

กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวนพพร ปรีชา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นาย ไสว ขาวผ่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวญนันทพร บุญสงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/2
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกัญชพร ธนินบุญญาพร
ตำหแน่ง : บรรณารักษศาสตร์และสานิเทศศาสตร์
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวสุรัชวดี สัเล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ-ครุภัณฑ์
กลุ่ม : ฝ่ายงบประมาณ
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,587,370 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,055,376 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,661,035 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,658,876 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,472,443 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,400,069 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,270,485 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,247,484 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,171,903 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,155,513 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,149,055 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,121,526 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับเงินโครงการเรียนฟรี
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง | 11 เม.ย. 58
เปิดเรียนปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง | 11 เม.ย. 58
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภพาที่ 60 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 | 11 เม.ย. 58
รายงานข้อมูลการซ่อมแท็ปเล็ต
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 เม.ย. 58
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 เม.ย. 58
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 เม.ย. 58
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กปฏิบัติเป็นเลิศ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 เม.ย. 58
ขยายเวลารับผลงานรางวัลคุรุสภา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 เม.ย. 58
รายงานสอบทานการเงิน เดือน ม.ค. ๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 เม.ย. 58
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมเยาวชน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 เม.ย. 58
ขยายเวลาคัดเลือกครูต้นแบบ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 เม.ย. 58
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ 2558
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 10 เม.ย. 58
รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณี
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 10 เม.ย. 58
รับเกียรติบัตรห้องสมุดดีเด่น
โรงเรียนบ้านปะอาว | 10 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 10 เม.ย. 58
ประกาศ เรื่องการเรียนปรับพื้นฐาน และการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 10 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อครูผู้มัสิทธ์สอบข้อเขียน ระดับชั้นอนุบาล ข้อมูล ณวันที่ 10 เมษายน 2558
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 10 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อครูผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประถมศึกษา ข้อมูลณ วันที่ 10 เมษายน2558
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 10 เม.ย. 58
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ หยุดช่วงสงกรานต์ วันที่ 11-20 เม.ย. 58....และเปิดทำการในวันที่ 21 เม.ย 58 คะ
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 10 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบ ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 10 เม.ย. 58
การให้คะแนนตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 10 เม.ย. 58
เอกสาร Sar ปี2556
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 10 เม.ย. 58
แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อนุมัติจบเพิ่มเติม ให้มารับเอา
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 10 เม.ย. 58
วันสงกรานต์
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 10 เม.ย. 58
ผลการคัดเลือกการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 09 เม.ย. 58
ผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 09 เม.ย. 58
นักเรียนที่จบการศึกษาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 09 เม.ย. 58
นักเรียนที่จบการศึกษาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 09 เม.ย. 58
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 09 เม.ย. 58
พระราชประวัติ
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 09 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10)
โรงเรียนมะค่าวิทยา | 09 เม.ย. 58
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 เม.ย. 58
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลงทะเบียนศิษย์เก่า
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 09 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 09 เม.ย. 58
วันสงกรานต์ 2558 ประวัติวันสงกรานต์
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 เม.ย. 58
ผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 09 เม.ย. 58
เรียนภาคฤดูร้อนโรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร | 09 เม.ย. 58
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้มีใจเป็นกุศล มาร่วมงานนมัสการและสรงน้ำพระเจ้าองค์ตื้อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 09 เม.ย. 58
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอ่านเถิดเด็กไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การเสนอชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การแข่งขันกิจกรรมเอเม็ทและชูโดกุ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 08 เม.ย. 58
สำรวจข้อมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน ม.4 วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ นนทบุรีวิทยาลัย
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 08 เม.ย. 58
โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 58
รายงานผลสอบทานรายงานเงินคงเหลือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 58
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 08 เม.ย. 58
ประชุมสรุปครั้งสุดท้ายก่อนจัดงาน
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 08 เม.ย. 58
ไฟล์ข้อมูล 15 มาตราฐาน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 08 เม.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/682 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th