หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายกิตติพงษ์ ขำปลื้มจิตร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดโพธิ์ทอง    จ.พิจิตร
นายวุฒิชัย ลาจันนนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.แคมป์สนวิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
นางพรทิพย์ ดาราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)    จ.ปัตตานี
นางอุทัย ไข่มุกข์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)    จ.ปัตตานี
นางสาวพรพรรณ แปรงกระโทรก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านอีมาดอีทราย    จ.อุทัยธานี
นางสาวนันทนา คำสุนันท์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,414,852 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,659,999 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,516,546 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,445,081 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,297,930 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,244,908 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,193,041 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,109,668 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,077,739 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,027,537 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 987,714 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 986,543 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 946,965 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 16 พ.ย. 57
โรงเรียนได้รับการรับรองผลการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ
โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) | 16 พ.ย. 57
บริษัท สินมั่นคง จำกัด จัดผ้าป่าสามัคคีทำบุญสร้างห้องสมุดให้โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วันที่ 28 พ.ย. 25
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด | 16 พ.ย. 57
ประชุมผู้ปกครองและเก็บเงินระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่2/57
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 16 พ.ย. 57
เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมกรรมการที่ปรึกษา ประชุม ครั้งที่ 5/2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 16 พ.ย. 57
ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงณัจยา เอียมสะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับตำแหน่งหนูน้อยนพมาศ จากการประก
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 16 พ.ย. 57
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ | 16 พ.ย. 57
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตมอบนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 15 พ.ย. 57
ต้อนรับสถานเอกอัครราชฑูตจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 15 พ.ย. 57
ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการของโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุยในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย | 15 พ.ย. 57
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่10/2557(19 พฤศจิกายน 2557)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 15 พ.ย. 57
เชิญคณะครูและบุคลากรร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 10/2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 15 พ.ย. 57
ข้อแตกต่างระหว่างแท็บเล๊ต เก่า-ใหม่
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 14 พ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา | 14 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านคูบ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 พฤศจิการยน 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 14 พ.ย. 57
ประกาศ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/30 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบร่างTOR)
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 14 พ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net นักเรียนชั้นม.3และม.6 ระหว่างวันที่ 17 พ.ย.57-30 ม.ค. 58
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 14 พ.ย. 57
แบบฟอร์มต่างๆ และคำสั่ง
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 14 พ.ย. 57
แจ้งการประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนคลองใหม่ | 14 พ.ย. 57
ยินดีต้อนรับคุณครูประทีป สัมโย วิชาเอก ค.บ. คณิตศาสตร์
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 14 พ.ย. 57
ประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2558
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 14 พ.ย. 57
บทความรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 14 พ.ย. 57
14 พ.ย.2557 นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา จ.ตรัง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษาชุมชนบ้านกลางเหนือ
โรงเรียนวัดควนเมา | 14 พ.ย. 57
13 พ.ย.2557 การประเมินสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปี 2557
โรงเรียนวัดควนเมา | 14 พ.ย. 57
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 14 พ.ย. 57
กำหนดการจ่ายชำระค่าเรียนเสริมหลังเลิกเรียน แบบเหมาจ่าย 1,500 บาท
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 14 พ.ย. 57
ระเบียบการ/ใบสมัคร/บัญชีรายชื่อการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “สระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 12
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 14 พ.ย. 57
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกีฬาว่ายน้ำ ระดับปฐมวัย พระกุมารเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 14 พ.ย. 57
ประดู่เกมส์
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 14 พ.ย. 57
ร่าง แผนงบประมาณ ปี 2558 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนวัดควนเมา
โรงเรียนวัดควนเมา | 22 พ.ย. 57
กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 14 พ.ย. 57
อบรมหลักสูตรทักษะการเรียนปนเล่น เน้นการมีส่วนร่วม
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 14 พ.ย. 57
กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
ประชุมปฏิบัติการครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
ร่วมทำพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V STAR ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่ วันที่ 26 ตุลาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
ร่วมงานทอดกฐินพระราชทานกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ณ วัดสิริจันทรนิมิตร วันที่ 18 ต.ค. 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 9 ตุลาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
ศึกษาดูงานโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการบุคลากร สพม.5 ณ ร้านอาหารไพบูลย์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี วันที่ 29 ก.ย.57
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
วันคริสต์มาส 2557
โรงเรียนบ้านเขาขาด | 13 พ.ย. 57
กลุ่มเพื่อนป่า จัดสร้างห้องครัวให้กับโรงเรียนบ้านเขาขาด
โรงเรียนบ้านเขาขาด | 13 พ.ย. 57
13 พ.ย.57 รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมต้น ร.รขนาดเล็ก กลุ่มจังหวัดที่ 9
โรงเรียนบ้านดอนบม | 13 พ.ย. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 13 พ.ย. 57
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 13 พ.ย. 57
แจ้งเลื่อนการสอนเสริมพิเศษ (วันเสาร์)
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 13 พ.ย. 57
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ที่ค่ายสุมิตรา หนองบุญมาก
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | 13 พ.ย. 57
การพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะ
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 13 พ.ย. 57
แจ้งหยุดเรียน
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 13 พ.ย. 57
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังน้ำประปา ค.ส.ล. 9/9
โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม | 13 พ.ย. 57
HSK
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 13 พ.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/638 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th